Så ställer vi om med våra 7 strategier

I Energiintelligent Dalarna strävar vi efter att vara ambitiösa och innovativa för att klara omställningen. Vi har enats om sju gemensamma strategier för arbetet:

Vi visar vägen

 • Vi prioriterar energi- och klimatfrågor i våra uppdrag och inom våra organisationer.
 • Vi går före och vågar testa nya metoder.
 • Vi initierar nya åtgärder inom de områden vi arbetar inom.

Vi engagerar andra

 • Vi kommunicerar aktivt energi- och klimatfrågor för ökad kunskap och engagemang.
 • Vi förser andra med konkreta verktyg att bidra till omställningen.
 • Vi medverkar aktivt i arbetet med strategins färdplaner.

Vi samverkar

 • Vi bidrar till att främja och leda omställningen i länet genom att aktivt delta i Energiintelligent Dalarna.
 • Vi bidrar aktivt till att energi- och klimatåtgärder i Åtgärdsprogrammet för miljömålen 2018–2022 samt i Handlingsplanen för klimat och miljöperspektivet i Dalarnas tillväxtarbete genomförs.

Vi arbetar för socialt hållbara lösningar

 • Vi söker lösningar som är socialt hållbara och visar hur en offensiv klimatomställning skapar förutsättningar för goda levnadsvillkor.

Vi förenar omställningen med hållbar ekonomisk tillväxt

 • Vi ser och nyttjar till fullo kraften i näringslivets engagemang inom alla strategiska områden och finner vägar att kanalisera det privata kapitalet till nödvändiga investeringar i klimatomställningen.
 • Vi ser möjligheter för företag på nya miljödrivna marknader och söker områden för smart specialisering som bidrar till klimatomställningen.

Vi utgår från helhetssyn och synergier med andra Agenda 2030-mål

 • Vi prioriterar åtgärder som har synergier med andra hållbarhetsaspekter, övriga miljömål, människors hälsa och regional tillväxt.
 • Vi arbetar med att lyfta fram både synergier och målkonflikter för att möjliggöra väl avvägda beslut och långsiktigt hållbara lösningar.

Vi tänker globalt och strävar efter resurseffektiva lösningar

 • Vi bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser i andra länder, genom förändring av vår konsumtion och genom utveckling, produktion och export av klimatsmarta varor och tjänster.
 • Vi prioriterar resurseffektiva lösningar som tar hänsyn till hela livscykelns energi- och materialåtgång

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.