Agenda för smart specialisering i Dalarna

Illustration Glob med en dalahäst på

Denna agenda uppmanar aktörer att mobilisera för att skapa förutsättningar för ett gynnsamt klimat för innovationer och internationella samarbeten. I denna agenda vill vi – spänna bågen – och utveckla ett arbetssätt som effektiviserar och stärker det regionala forsknings- och innovationsarbetet. Det innebär en kraftsamling av regionala aktörer som var för sig och tillsammans utvecklar […]