Agenda för smart specialisering i Dalarna

Denna agenda uppmanar aktörer att mobilisera för att skapa förutsättningar för ett gynnsamt klimat för innovationer och internationella samarbeten.

I denna agenda vill vi – spänna bågen – och utveckla ett arbetssätt som
effektiviserar och stärker det regionala forsknings- och innovationsarbetet. Det innebär en kraftsamling av regionala aktörer som var för
sig och tillsammans utvecklar de funktioner som bidrar till att stärka
regionens innovationsklimat. Ett dynamiskt regionalt innovationssystem ska skapa större öppenhet, tolerans och leder till en mångfald av
människor, idéer, verksamheter och företag. Detta förutsätter kompetent arbetskraft, dynamik som skapar förutsättning för lärande och nya
idéer, förmåga till nyskapande, internationella nätverk, faktisk förmåga
till kommersialisering och inte minst fysiskt kapital.

Leif Nilsson, ordförande för Region Dalarna

Läs Agendan här på Region Dalarnas webbsida