Falu Energi & Vatten på god väg mot att vara fossilfria redan 2025

Solceller på taket till värmeverket vid gruvan i Falun.

Foto: Falu Energi & Vatten.

Falu Energi & Vatten har länge jobbat målmedvetet för att bidra till klimatmålen. Målet är att vara 100 procent fossilfria till år 2025 och de är på god väg.

Falu Energi & Vattens el är lokal­producerad

Elen produceras lokalt inom Falu kommun och har sitt ursprung i förnybara källor såsom bioenergi, solkraft, vindkraft och vattenkraft. I Falu kraftvärme­verk i centrala Falun produceras den större delen av elen.

Dalarnas största solels­anläggning byggdes 2020. Anläggningen har nästan 900 solcells­paneler och är placerad på taket på ­ladorna vid kraftvärme­verket i Falun. Genom anläggningen kan faluborna bli solelsproducenter, utan att själva investera på sitt eget tak.

Fjärr­värme är klimat­smart

Fjärrvärme har en mycket viktig roll i ett hållbart energisystem. Fjärrvärme­produktionen inom Falu Energi & Vatten är i det närmaste fossilfri, med 99,3 procent förnybar energi år 2020, men de har ett tydligt mål att bli helt fossilfria till år 2025.

Bolaget har även byggt två nya mindre pannor som använder biogas för att tillverka fjärrvärme. Den ena pannan tar tillvara metangasen som bildas i en gammal deponi på Falu återvinning och den andra pannan använder biogasen som uppstår vid rötning av slammet vid Främby avlopps­reningsverk.

Företaget minskar också sin klimatpåverkan genom att förbränna metangas, som är en mer potent växthus­gas än koldioxid.

Laddstationer och laddpunkter för elbilar

Falu Energi & Vatten var bland de första kommunerna i landet att satsa på laddstationer för elbilar. Nu förser man Falun med många publika laddpunkter och har även levererat cirka 200 laddstationer till bostadsrätts­föreningar och fastighetsbolag.

Genom att leverera infrastruktur för laddning av elbilar underlättar man för Faluborna att övergå till fossilfria transporter.

Företagets egna fordon

Över 80 procent av de egna fordonen är fossilfria och drivs med el eller biodrivmedel. Sopbilar och lastmaskiner går på biodrivmedel i form av HVO. Nästa steg i företagets mål ”100 procent fossilfritt” är att fokusera på maskiner och arbetsverktyg.

>Falu Energi & Vattens webbplats, läs om deras hållbarhetsarbete.

>Åter Beslut om egna mål och färdplaner