Kartläggning pastorat

Hej församlingar och pastorat i Dalarna !

Du har kommit rätt. Genom att svara på frågorna nedan så får Energiintelligent Dalarna och Västerås stift underlag för att bedöma hur långt ni kommit i ert energi- och klimatarbete. 

Du behöver svara på alla frågor innan du avslutar, då det inte går att spara och återvända till formuläret. Du kan dock komplettera svar i efterhand genom att mejla  energiintelligent.dalarna@lansstyrelsen.se. Du kan även komplettera med dokumentation om ert miljöarbete.

Frågor med asterisk * är obligatoriska.

Svenska Kyrkan beslutade 2019 om en färdplan för klimatet med det övergripande målet om att Svenska kyrkan ska vara klimatneutral 2030 och inte bidra till den globala uppvärmningen. Kyrkan ser att klimatfrågan är en viktig del av uppdraget. Tre effektmål ska vara uppfyllda senast 2030: a) Klimatneutralitet genom främst utsläppsminskningar i den egna verksamheten b) Bidra till värderingsförändring genom att integrera klimatarbetet i kyrkans uppdrag. c) Bidra till klimaträttvisa genom att stödja människor som drabbas av klimatförändringar.

Kyrkans utåtriktade verksamhet

Mål och uppföljning

Organisation och ledning

Förnybar energi

Energieffektivisering i byggnader

Krematorier

Drift och underhåll

Transporter och arbetsfordon

Inköp, återvinning och naturvård

Hinder och förslag

Avslut