EFFECT4buildings

Logotyper Effect4buildings

 

Illustration med olika ikoner som symboliserar verktyg

En full verktygslåda för energieffektivisering i byggnader och bättre inomhusklimat

Projektet EFFECT4buildings har tillsammans med partners från länder runt Östersjön tagit fram metoder och verktyg för energieffektivisering i byggnader. Målgruppen är fastighetsägare och fastighetsförvaltare, men även energirådgivare.

 

Områden i verktygslådan

Verktyg för lönsamhetsberäkningar
Verktyg för paketering av investeringar
Verktyg för finansiering
Verktyg för EPC
Verktyg för att inkludera inomhusmiljö
Verktyg för gröna hyresavtal
Verktyg för solenergi
Verktyg för att övertyga beslutsfattare

Det ingår även tips och presentationer på tekniska lösningar för ökad energieffektivitet. Hela verktygslådan med ca 80 verktyg finns presenterad på www.effect4buildings.se

Energy Performance Certificates

EFFECT4buidlings har utvecklat ett digitalt snabbtest där du kan ta reda på om EPC passar för dig. EPC, eller Energy Performance Certificates, är ett sätt där man tillsammans med en energitjänsteleverantör genomför energiåtgärder som garanterat sänker kostnaderna. De sänkta energikostnaderna används för att täcka kostnaderna för investeringarna.

Länk till EPC-testet på Epcheck.eu

Handbok för god inomhusmiljö i skolor och förskolor

En  handbok för god planering av god inomhusmiljö har efter publicering väckt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. I handboken förklaras aspekterna ljus, ljud och luft på ett lättförståeligt sätt med konkreta tips för planering av ny- och ombyggnationer.

Handbok för god inomhusmiljö i förskola och skola på Länsstyrelsens webb.

Guide för upphandling av solel-anläggning, tekniska beskrivning

Allt fler väljer att investera i solenergi, men det kan vara svårt att göra en bra upphandling om man inte vet vilka tekniska krav som bör ställas. Därför har ett underlag för teknisk beskrivning tagits fram som fritt kan användas av den som vill.

PDF: Guide för upphandling av solels-anläggningar

Fakta om projektet

Flaggskepp: Projektet är så kallade Flaggskepps-projekt inom Östersjöstrategins mål om Energi samt mål om Klimat.
Finansiering: Projektet har genomförts med finansiering från Interreg Baltic Sea Program (Europeiska Regionalfonden), med en budget på 2,6 miljoner euro.
Tid: Projektet genomfördes under 2017-2020.
Partners: Förutom Länsstyrelsen Dalarna ingick följande partners:
Environmental office of Lappeenranta region, Finland
Inland County Council, Norge
Vidzeme Planning Region, Lettland
Gate 21, Copenhagen, Danmark
Tallinn Science Park Tehnopol, Tallinn, Estland
State Real Estate Ltd, Tallinn, Estland
Byggdialog Dalarna, Sverige
Association of Communes and Cities of Malopolska Region, Krakow, Polen