Sex laddstationer för tunga fordon blir de första elektrifieringspiloterna i Dalarna

Karta över laddstationer

Energimyndigheten har beviljat stöd till sex laddstationer för tunga eldrivna fordon i Dalarna  i Avesta, Malung, Vansbro, Smedjebacken, Borlänge och Mora. Laddstationerna blir förmodligen de första i sitt slag i länet, och en viktig del i att möjliggöra för omställningen till fossilfria transporter.

Laddstationerna ska vara färdiga hösten 2023. Bland de som tilldelas medel finns både kommuner och privata aktörer. Malung-Sälen, Vansbro och Smedjebackens kommun har beviljats investeringsstöd för en laddstation i centrala Malung, på Älvgatan i Vansbro och på Gunnarsvägen i Smedjebacken. Laddstationerna kommer att vara på minst 350 kW i effekt. Investeringarna är en del i att skapa den ”Gröna vägen” för godstransporter från Surahammar till Sälenfjällen, utmed E16 och länsväg 66. En satsning som görs i samarbete med alla kommuner längs sträckan.

– Vi har mycket tung transport som går efter de här vägarna. Finns det möjlighet att ladda betyder det mycket. Mycket godstrafik kör upp till Sälenfjällen. Där är även lokaltrafik och timmertransporter, eftersom vi har sågverk i Äppelbo och Fiskarheden, säger Henrik Jonsson, chef för service- och teknik-förvaltningen i Malung-Sälens kommun som leder projektet.

OKQ8 har beviljats investeringsstöd för en laddstation vid Rolf Eriksson i Mora och en vid Rolf Eriksson i Borlänge. Även dessa kommer att vara på 350 kW. Tanken är att de ska serva både närområdets elfordon och transporter som passerar på RV70 och E45.

Ett annat företag, Halmstad drivmedelsteknik, har beviljats stöd för en laddstation som de vill placera vid Dalahästen i Avesta.

Kostnaden per laddstation ligger på 4-8 miljoner kronor och tidplanen är tajt. Det gäller att få klart med både tillstånd och leverans av teknik. Energimyndighetens stöd syftar till att få på plats laddstationer på strategiska platser i hela Sverige. Då kan många kan nyttja stationerna, och det blir möjligt för tung godstrafik att köra långa sträckor. Regeringen har avsatt 1,5 miljarder kronor för dessa elektrifieringspiloter, vilket kommer att innebära en rejäl ökning i utbyggnadstakten. I Sverige som helhet har 139 laddstationer hittills beviljats stöd, samt även 12 vätgasstationer.

Laddstationer förutsättning för klimatomställning

Framöver väntas tunga eldrivna fordonen öka i snabb takt. Marit Ragnarsson, processledare för Energiintelligent Dalarna på Länsstyrelsen i Dalarnas län, pekar på att en sådan utveckling är nödvändig.

-Transporter är vår kanske allra största utmaning när det gäller klimatomställning.  Utbyggnaden av en laddinfrastruktur för personbilar har tagit fart, men för tunga fordon finns ännu ingen infrastruktur för laddning i Dalarna. Den här satsningen banar väg för den omställning som snabbt behöver ske, säger Marit Ragnarsson.

Energimyndigheten kommer inom kort att ta beslut om resterande ansökningar som inkommit. Från Dalarna finns fler företag som sökt för enskilda laddstationer, men också större laddplatser med både el och vätgas. Ett exempel är SSAB som har en långsiktig plan för att anlägga ett större ”Dalarna Zero Emission Truck Stop” mellan SSABs fastighet och ICA Maxi i Borlänge. Anläggningen ska på sikt både kunna producera vätgas, erbjuda tankning av vätgas samt laddning av tunga elfordon.