Positiva resultat för pilotprojekt med partikelrening på förskola

Förskolebarn leker på en matta inomhus. Foto.

Inomhusluften renas kontinuerligt med upp till 95 procent, enligt pilotprojektet Dala-dagis som pågår på förskolan Dal-Jerk i Rättvik. Bakom pilotprojektet finns Länsstyrelsen i Dalarnas län med projektet EFFECT4buildings som har drivits med finansiering från Interreg Östersjöprogrammet samt Rättviks kommun, Region Dalarna och leverantören av klimatanläggningen, Luvian AB. En ny teknik för att minska mängden partiklar […]