Kartläggning tillverkning Hedemora

Hej tillverkningsindustrier i Hedemora kommun!

Du har kommit rätt. Genom att svara på frågorna nedan så får Energiintelligent Dalarna underlag för att bedöma hur långt ni kommit i ert energi- och klimatarbete. 

Du behöver svara på alla frågor innan du avslutar, då det inte går att spara och återvända till formuläret. Du kan dock komplettera svar i efterhand genom att mejla  energiintelligent.dalarna@lansstyrelsen.se. Du kan även komplettera med dokumentation om ert miljöarbete i separata dokument om du vill det.

Frågor med asterisk * är obligatoriska.

1 Mål, uppföljning och inköp

2 Energi

3 Transporter

4 Cirkulära materialflöden

5 Hinder

6 Avslut