Vindkraft

Vindkraft är det snabbast växande kraftslaget i Sverige, och den snabba utbyggnaden väntas fortsätta under kommande år. Vindkraften är förnybar, och spelar en viktig roll för att vi ska kunna klara energiomställningen.

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tagit fram en nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad, utifrån det nationella målet om 100 % förnybar elproduktion år 2040. Det nationella utbyggnadsbehovet är uppskattat till 80 TWh landbaserad vindkraft. Utifrån det antagandet har en regional fördelning gjorts av det nationella utbyggnadsbehovet. I fördelningen har hänsyn tagits till vindlägen och intressekonflikter med annan markanvändning. Dalarnas tilldelade kvot ligger på ca 7,5 TWh. Huruvida det finns planmässiga förutsättningar för detta analyseras inom projektet ”Regional analys vindkraft Dalarna”.

Dagens produktion av vindkraftsel uppgår i Dalarna till knappt 2 TWh. Med de ytterligare vindkraftsparker som fått tillstånd att byggas kommer produktionen att nå upp till ca 4,5 TWh år 2030. Även om ytterligare verk inte skulle byggas ökar produktionen, eftersom tekniken utvecklas med större turbiner och rotordiametrar.

Flera utmaningar finns för vindkraften, varav en är hur den uppfattas av de som bor eller rör sig i närheten, samt hur landskapsbilden påverkas. Detta behöver tas i beaktande när ny vindkraft planeras.

Publikationer/Verktyg

> Vägledning för hållbar vindkraft: rapport på Länsstyrelsens webbplats

> Affärsplattform DalaVindkraft 

Projekt

> Regional analys vindkraft Dalarna

> Ny plattform för leverantörer till vindkraft> Hållbar vindkraft i Dalarna

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.