Web-test för att se om EPC är lämpligt

Grafisk illustration från EPC

EFFECT4buidlings har utvecklat ett digitalt snabbtest där du kan ta reda på om EPC passar för dig. EPC, eller Energy Performance Certificates, är ett sätt där man tillsammans med en energitjänsteleverantör genomför energiåtgärder som garanterat sänker kostnaderna. De sänkta energikostnaderna används för att täcka kostnaderna för investeringarna.

EPC passar för vissa fastighetsägare, men inte för andra.

– Vi måste vara så mycket relevanta som möjligt när vi marknadsför verktyg för energieffektivitet, säger projektledare Marit Ragnarsson. EPC kan vara ett bra verktyg för vissa aktörer, men att spendera tid på att introducera modellen för att senare konstatera att den inte är relevant är slöseri med tid.

För att EPC ska vara relevant måste några grundläggande komponenter vara på plats:
– Energikostnaden måste vara tillräckligt hög
– Det finnas behov av åtgärder för energieffektivitet
– Den juridiska rätten att ingå avtal med en EPC-leverantör
– Tillräcklig ekonomisk kapacitet
– Ha ett långsiktigt perspektiv på ägande

Testet har tagits fram ihop med EPC-leverantörer i Dalarna och projektet gurantEE.

Verktyget innehåller tio frågor. Baserat på svaren presenteras ett resultat med slutsatser om EPC och rekommendationer för hur man går vidare, säger Marit Ragnarsson.

Länk till EPC-testet: https://www.epccheck.eu/se/index