Mallar för prestationsbaserade fastighetsserviceavtal

Symbol föreställande ett hus med löv och elsladd runtom

Professionellt underhåll av värme-, kyla- och ventilationssystem i fastigheter har stor påverkan på energianvändningen. Länsstyrelsen har tagit fram mallar för prestationsbaserade avtal för den som köper underhållet av ett service-företag. Många fastighetsägare har inte egen kompetens för drift av t.ex. värme, kyla och ventilation. Konsekvenserna kan bli att byggnaden förbrukar mer energi än nödvändigt och […]

Mall för upphandling av solel-anläggning, tekniska beskrivning

Ett tak med solceller på

Allt fler väljer att investera i solenergi, men det kan vara svårt att göra en bra upphandling om man inte vet vilka tekniska krav som bör ställas. Därför har ett underlag för teknisk beskrivning tagits fram som fritt kan användas av den som vill. Beskrivningen baseras på erfarenheter från Ludvika kommun som beslutat att satsa […]

Handbok för god inomhusmiljö i skolor och förskolor

Framsida till handbok

En ny handbok för god planering av god inomhusmiljö har efter publicering väckt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. I handboken förklaras aspekterna ljus, ljud och luft på ett lättförståeligt sätt med konkreta tips för planering av ny- och ombyggnationer. Handboken har tagits fram av Länsstyrelsen Dalarna tillsammans med experter från White, Saint Gobain, By […]

Web-test för att se om EPC är lämpligt

Grafisk illustration från EPC

EFFECT4buidlings har utvecklat ett digitalt snabbtest där du kan ta reda på om EPC passar för dig. EPC, eller Energy Performance Certificates, är ett sätt där man tillsammans med en energitjänsteleverantör genomför energiåtgärder som garanterat sänker kostnaderna. De sänkta energikostnaderna används för att täcka kostnaderna för investeringarna. EPC passar för vissa fastighetsägare, men inte för […]

Solmässan – en succé

Logotyp Dalarnas solmässa

Solelmässan den 4 mars 2020 blev en succé med nära 700 besökare från företag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, hushåll och leverantörer. Ett 20-tal utställare visade upp elproduktion, batterilager, elbilsladdning och elbilar. Under dagen pågick även ett seminarium om solel med föreläsningar inom olika teman. Dessa föreläsningar kan du ta del av här i efterhand: Högskolan – montagesystem […]