Mallar för prestationsbaserade fastighetsserviceavtal

Symbol föreställande ett hus med löv och elsladd runtom

Professionellt underhåll av värme-, kyla- och ventilationssystem i fastigheter har stor påverkan på energianvändningen. Länsstyrelsen har tagit fram mallar för prestationsbaserade avtal för den som köper underhållet av ett service-företag.

Många fastighetsägare har inte egen kompetens för drift av t.ex. värme, kyla och ventilation. Konsekvenserna kan bli att byggnaden förbrukar mer energi än nödvändigt och att livslängden på tekniska system förkortas. Men även för att anlita en entreprenör så krävs att fastighetsägaren har en hel del egen kunskap för att bedöma om bästa möjliga underhåll av byggnaden med den mest optimala energianvändningen levereras. För det behövs bra avtal.

Tjänsten kontrakteras ofta som ett visst antal besök eller timmar, utan överenskommelse om en specifik funktion som ska uppnås.  Att lägga till ett incitament för energibesparingar är ett sätt. För att lösa detta har länsstyrelsen i Dalarna tillsammans med erfarna konsulter utvecklat dessa avtalsmallar.

Modellen bygger på att de två parterna – fastighetsägare och entreprenör – är överens om vilka funktioner som ska upprätthållas och hur detta ska styrkas. För resultat över eller under överenskommen prestandanivå kan böter eller bonus införas. Förutom mall för kontrakt och rapportering har fyra frivilliga checklistor tagits fram för platsbesök.

Ladda ner mallarna här:

Upphandling och kontrakt av prestationsbaserade servicetjänster för ventilation, värme, kyla i fastigheter

Checklista 1 Värme
Checklista 2 Kyla
Checklista 3 Ventilation
Checklista 4 Styr- och regler