Handbok för god inomhusmiljö i skolor och förskolor

Framsida till handbok

En ny handbok för god planering av god inomhusmiljö har efter publicering väckt stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. I handboken förklaras aspekterna ljus, ljud och luft på ett lättförståeligt sätt med konkreta tips för planering av ny- och ombyggnationer.

Handboken har tagits fram av Länsstyrelsen Dalarna tillsammans med experter från White, Saint Gobain, By Demand, mfl.

Syftet med den nya guiden är att ge hjälp i det dagliga arbetet för byggledare vid planering, upphandling och uppföljning av projekt, men även för skolpersonal.

Idag tillbringar människor mer och mer tid inomhus. I genomsnitt mer än 21 timmar per dag. Kvaliteten på inomhusmiljön är därmed oerhört viktig för vår hälsa och för vår förmåga att fokusera och arbeta effektivt. Detta är extra viktigt i skolor och förskolor. Smarta elever behöver smart inomhusmiljö.

Energi och bra inomhusklimat är nära besläktade. Genom att räkna fler mervärden som du kan få genom en investering ökar motivationen att göra investeringen.

Befintliga skolor och framtidsskolor kräver varierade inlärningsmiljöer och flexibel rumsanvändning. Guiden ger exempel på samanvändning och hur vi kan bygga med flexibilitet.

Guiden fokuserar på ljus, akustik och luft. Inom varje område presenteras riktlinjer för:
– Värdet av god kvalitet
– Hur bra miljöer uppnås – tekniska aspekter
– Specifikation av krav vid upphandling
– Utvärdering och uppföljning
– Lagar, förordningar och riktlinjer

Tekniska aspekter och specifikationer för upphandling beskrivs både för nybyggnation och renovering.

Guiden är nominerad för det stora inomhusmiljöpriset.

Här kan du ladda ner handboken i lågupplöst format
Här kan du ladda ner handboken i högupplöst format