Mall för upphandling av solel-anläggning, tekniska beskrivning

Ett tak med solceller på

Allt fler väljer att investera i solenergi, men det kan vara svårt att göra en bra upphandling om man inte vet vilka tekniska krav som bör ställas. Därför har ett underlag för teknisk beskrivning tagits fram som fritt kan användas av den som vill.

Beskrivningen baseras på erfarenheter från Ludvika kommun som beslutat att satsa stort på solenergi. Därmed har de också skaffat erfarenheter från sina tidigare installationer, om hur man undviker problem och får rätt kvalitet.

– Vi har lärt oss hur viktigt det är att ta med nätägaren i planeringen från början. De har sina egna regler för hur anläggningarna ska tillverkas och det är ju de som måste godkänna distributionen av överskott av el. Vi har haft ett mycket bra samarbete med vårt lokala nätföretag VB Energi. Brandkåren kräver tydliga tecken på att den är ansluten kraftinstallation. Standardiserade regler börjar dyka upp, men hittills måste lokala regler följas i många avseenden och ansvariga parter kanske inte har tillräckligt med kunskap och rutiner heller, säger byggchef Jan Hedberg.

Detta är fortfarande lite vilda western som inte är tillräckligt reglerad. Vid de första installationerna kunde vi konstatera att entreprenören inte följt reglerna, främst om elsäkerhet. Kommunen hade inte heller tillräcklig egen kunskap för kontroll och besiktning. Vid ytterligare en kontroll fick vi 3 hela sidor med saker som behövde åtgärdas, trots att den fått godkänt i besiktningen. Så i framtiden vet vi hur viktigt det är att anställa en besiktningsman med rätt kompetens, fortsätter Jan Hedberg.

Ladda ner teknisk beskrivning för upphandling av solel-anläggning