Dalarna och Gävleborg ökar tempot i elektrifiering av transporter

En lastbil körandes på en väg

16 juni presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth tillsammans med regionala representanterna på Mellansvenska Handelskammaren, Region Dalarna, Region Gävleborg och Länsstyrelsen för båda län, ett elektrifieringslöfte för Dalarna och Gävleborg. Industrin i Dalarna och Gävleborg kännetecknas av värld­sled­ande produkter för den svenska exportmarknaden och är en viktig tillväxt- och välfärdsresurs för Sverige. De tunga vägtransporterna i regionerna […]

Var finns pengarna för energi-och klimatinsatser?

Solros framför solpaneler

LEKS, Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, har tagit fram en sammanställning av finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt. Har du undrat vilka olika finansieringskällor för energi- och klimatrelaterade investeringar och projekt det finns i Sverige? De är många och de hanteras av ett flertal myndigheter, regioner och programkontor. Nu har LEKS sammanställt denna information […]

Resan mot framtidens energisystem har börjat

Bild på Malin Karlsson

Vi står inför stora förändringar om vi ska klara av att nå de nationella energi- och klimatmålen. Det kommer att krävas nya arbetssätt, ny teknik och ett stort mått av samarbete och systemsyn. Under våren har uppstarten för färdplanen för energisystem dragit igång, och alla Dalarnas kommunala energibolag har svarat på uppmaningen att arbeta med […]