Resan mot framtidens energisystem har börjat

Bild på Malin Karlsson

Vi står inför stora förändringar om vi ska klara av att nå de nationella energi- och klimatmålen. Det kommer att krävas nya arbetssätt, ny teknik och ett stort mått av samarbete och systemsyn. Under våren har uppstarten för färdplanen för energisystem dragit igång, och alla Dalarnas kommunala energibolag har svarat på uppmaningen att arbeta med färdplanen för energisystem.

– Det känns som en unik möjlighet att energibolagen i Dalarna gått samman på detta sätt och tagit taktpinnen i arbetet med att gemensamt ta sig an dessa frågor och forma framtidens Energisystem. Att vi dessutom har tät kontakt och dialog mellan Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna och Högskolan Dalarna i detta arbete känns också otroligt värdefullt och viktigt. Detta kan, förutom målet att ta fram en färdplan för energiområdet, också vara starten på ett långsiktigt arbete, säger Malin Karlsson på Högskolan Dalarna som är processledare inom färdplanearbetet.

Hur vi når våra energi- och klimatmål

Energisystem är ett av de sju områden som pekas ut för att nå ett energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045. Färdplanen för energisystem är den färdplan som är först ut att tas fram, och bakom arbetet står de kommunala energibolagen i Dalarna som gått samman i denna process.

Utgångspunkten är Dalarnas klimat- och energistrategi som kom ut i slutet av 2019.

– Målet med färdplanearbetet är att skapa verklig förändring och att Dalarna aktivt bidrar till de nationella energi- och klimatmålen. Vi ska genom att ta fram färdplaner underlätta för aktörer i Dalarnas energisystem att fatta strategiska beslut och prioritera rätt, säger Malin Karlsson.

Hur detta påverkar Dalarna

– Ett utvecklat och framtidssäkrat energisystem är väldigt viktigt för alla som lever och verkar i Dalarna. På sikt kan det också visa sig att nya produkter och tjänster utvecklats för att bättre passa marknadens behov.

– Alla företag i Dalarna är beroende av ett stabilt, hållbart och framtidssäkrat energisystem. Detta arbete kan under processens gång komma att involvera ytterligare aktörer som är en del av energisystemet i Dalarna, både i form av tex energianvändare och energiproducenter. Arbetet ska genomsyras av ett systemtänk och då är det viktigt att fånga upp hur exempelvis fastighetsägare och industrier i Dalarna ser på sin roll i energisystemet.

Nästa steg

Ett antal träffar och workshops genomförs nu där fokus ligger på att diskutera de viktigaste delarna i ett framtida regionalt energisystem. En första träff genomfördes i mars, den andra nu i slutet av maj, sen fortsätter arbetet under hösten med ett planerat avslut någon gång i början av 2022.

Text: Tobias Barle, Länsstyrelsen i Dalarnas län
Foto: Privat