Dalarna och Gävleborg ökar tempot i elektrifiering av transporter

En lastbil körandes på en väg

16 juni presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth tillsammans med regionala representanterna på Mellansvenska Handelskammaren, Region Dalarna, Region Gävleborg och Länsstyrelsen för båda län, ett elektrifieringslöfte för Dalarna och Gävleborg.

Industrin i Dalarna och Gävleborg kännetecknas av värld­sled­ande produkter för den svenska exportmarknaden och är en viktig tillväxt- och välfärdsresurs för Sverige. De tunga vägtransporterna i regionerna är både en förutsättning för och ett centralt inslag i framgången.

I elektrifieringslöftet vill man skapa ett leveranssäkert elnät som kan skapa synergier mellan den pågående elektrifieringen av industrin med en elektrifiering av industritransporterna inom Dalarnas och Gävleborgs industrinoder och godsnav. Man vill även binda samman godskorridorerna i Dalarna och Gävleborg och göra dem emissionsfria.

– Att vi i Region Dalarna ger ett elektrifieringslöfte betyder att vi tar ställning och visar att vi vill verka för en omställning och skapa möjligheter för ett fortsatt konkurrenskraftigt näringsliv i Dalarna. Det är en förutsättning för utveckling och välfärd, ja, ytterst en överlevnadsfråga. Elektrifiering, med till exempel smidiga överflyttningar av gods från väg till järnväg och sjöfart, ger konkurrensfördelar och hållbara företag, framhåller Birgitta Sacrédeus (KD), regionråd för regional utveckling i Dalarna.

För transportsystemet blir det extra tydligt att ingen enskild aktör äger hela målbilden eller har möjlighet att ensam axla hela ansvaret. Samtidigt kan industrins pågående omställning gå hand-i-hand med och accelerera en grön omställning av godstransportsystemet. Därför antar nu flera aktörer utmaningen tillsammans, vilket kräver en samverkan mellan transportsektorn, industrin, elnätbolag och aktörer ansvariga för samhällsplanering.

Genom att samla industrin och transportsektorn i det här initiativet vill vi se till att vi implementerar nya smarta lösningar och påskyndar elektrifieringen av industrins godstransporter. Det handlar om att både minska utsläppen och att öka industrins konkurrenskraft, säger Antti Vainio, vice VD på Mellansvenska Handelskammaren.

Genom att samla industrin och transportsektorn i det här initiativet vill vi se till att vi implementerar nya smarta lösningar och påskyndar elektrifieringen av industrins godstransporter. Det handlar om att både minska utsläppen och att öka industrins konkurrenskraft, säger Antti Vainio, vice VD på Mellansvenska Handelskammaren.

Bakom det regionala elektrifieringslöftet står en stor samling av aktörer framförallt från regionens industri. Företag och organisationer som ställer sig bakom löftet är:

AB Borlänge Energi Elnät, Arctic Paper, BillerudKorsnäs, Boliden, Dala Energi AB, Dalavind AB, Dalafrakt, Dalarna Science Park, Ellevio, Ernsts Express, Falu Energi och Vatten, Gävle Energi AB, Gävle Hamn AB, Hedemora Energi AB, Hitachi ABB Powergrids, Hofors Hus och Hofors Elverk, Holmen Iggesund, Länsstyrelsen Dalarna, Länsstyrelsen Gävleborg, Malungs Elnät AB, MaserFrakt, Mellansvenska Handelskammaren, Ovako, Region Dalarna, Region Gävleborg, Rottneros, Sandvik Materials technology, Setra, SSAB, Stora Enso Skog.

Relaterad information