Sex laddstationer för tunga fordon blir de första elektrifieringspiloterna i Dalarna

Karta över laddstationer

Energimyndigheten har beviljat stöd till sex laddstationer för tunga eldrivna fordon i Dalarna –  i Avesta, Malung, Vansbro, Smedjebacken, Borlänge och Mora. Laddstationerna blir förmodligen de första i sitt slag i länet, och en viktig del i att möjliggöra för omställningen till fossilfria transporter. Laddstationerna ska vara färdiga hösten 2023. Bland de som tilldelas medel […]

Stort intresse för elektrifieringspiloter

lastbil som åker längst en skogsväg

12 företag har ansökt om stöd från Energimyndigheten för att anlägga 22 laddplatser för tunga fordon och 2 vätgastankstationer i Dalarna. Regeringen har avsatt 1,5 miljarder kronor för att stödja elektrifieringen av tung trafik i hela landet. Intresset har varit stort med ansökningar på sammanlagt 5,4 miljarder kronor, så de bedöms nu i hård konkurrens […]

Verktyg för upphandling av hållbar transporter

Miljövänliga symboler

Även om viljan finns att upphandla hållbara transporter, är det inte alltid så lätt i praktiken. Det finns idag många olika drivmedel på marknaden och frågan är vad man ska efterfråga. Vägledning från BrioDriv Öst Nu finns en mycket bra hjälp i den vägledning som Biodriv Öst tagit fram i samarbete med Fossilfritt Sverige. Vägledningen […]

Utbyggnad av ladd- och infrastruktur på stark frammarsch i Dalarna

Miljövänliga symboler

Regeringen har ännu inte presenterat det nya planerade investeringsstödet till elektrifieringspiloter för att påskynda elektrifieringen av godstransporter. Trots det har utbyggnaden av både ladd- och tankinfrastruktur för tunga fordon kommit igång i Dalarna. Många av investeringarna kommer till stånd med hjälp av stöd från Klimatklivet. Tankställen Förutom den biogasmack som Gasum byggt i samarbete med […]

Gör er redo för elektrifieringspiloter!

Lastbilar. Foto.

Regionala elektrifieringspiloter är ett nytt stöd från regeringen som kan gå till laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. Det är, tillsammans med bland annat Klimatpremien, en del av regeringens satsning med att påskynda elektrifieringen av godstransporterna. Stödet till regionala elektrifieringspiloter kan inte sökas än då förordningen ännu inte är beslutad.När stödet beslutats kommer utlysningar och det […]

Dalarna och Gävleborg ökar tempot i elektrifiering av transporter

En lastbil körandes på en väg

16 juni presenterade infrastrukturminister Tomas Eneroth tillsammans med regionala representanterna på Mellansvenska Handelskammaren, Region Dalarna, Region Gävleborg och Länsstyrelsen för båda län, ett elektrifieringslöfte för Dalarna och Gävleborg. Industrin i Dalarna och Gävleborg kännetecknas av värld­sled­ande produkter för den svenska exportmarknaden och är en viktig tillväxt- och välfärdsresurs för Sverige. De tunga vägtransporterna i regionerna […]

Hela Dalarna cyklar

Hela Dalarna cyklar Projektet finansierades med medel från Energimyndigheten och pågick under perioden 2018-11-01 till 2020-12-31. Projektet genomfördes inom ramen för programmet ”Programmet Lokal och regional kapacitetsutveckling – kapacitet.” Hela Dalarna cyklar 2.0 ville skapa bättre förutsättningar för att cykla i länets kommuner. Det övergripande målet i projektet var att minska utsläppen av växthusgaser från korta […]