Stort intresse för elektrifieringspiloter

lastbil som åker längst en skogsväg

12 företag har ansökt om stöd från Energimyndigheten för att anlägga 22 laddplatser för tunga fordon och 2 vätgastankstationer i Dalarna.

Regeringen har avsatt 1,5 miljarder kronor för att stödja elektrifieringen av tung trafik i hela landet. Intresset har varit stort med ansökningar på sammanlagt 5,4 miljarder kronor, så de bedöms nu i hård konkurrens med varandra. Länsstyrelsen yttrar sig om sökta platser utifrån ett regionalt perspektiv, men Energimyndigheten tar besluten. Dalarna har fått ungefär lika många ansökningar som andra jämförbara län.

Tidplanen för att genomföra investeringarna är tajt. Ett krav för att kunna få stöd är att man har kapacitet att bygga och ta sin ladd- eller tankstation i drift redan innan hösten 2023. Två av ansökningarna avser vätgastankstationer och resten är laddstationer med minst 350 kilowatt.

Ansökningar i Dalarna

De som ansökt i Dalarna är allt ifrån mindre företag, större energi- och drivmedelsbolag, kommuner och industrier.  Några exempel på ansökningar är laddstationer i Avesta, Rättvik och Mora samt en satsning på skapande av ett ”Dalarna Zero Emission Truck stop” i Borlänge. Sju kommuner har gått samman för att söka medel till laddplatser utmed ”Den gröna vägen till Sälen” från Fagersta, se mer i SVT Dalarnas reportage: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/riksvag-66-kan-bli-grona-vagen-till-salen

– En förutsättning för att kunna ställa om till tunga fossilfria transporter är att vi får en bred infrastrukturutbyggnad av laddstationer och vätgastanksationer med strategiska placeringar, säger Marit Ragnarsson på länsstyrelsen. Precis som med elbilar så får vi räkna med att nyttjandet blir relativt lågt under de första åren innan det finns fler eldriva tyngre fordon på marknaden. Men för att få fart på utvecklingen krävs ju att man först bygger ut infrastrukturen.

Regionala elektrifieringslöftena

Bidraget till elektrifieringspiloter är ett sätt att genomföra de regionala elektrifieringslöftena. 35 företag och andra organisationer från Dalarna och Gävlebort skrev under 2021 på ett gemensamt löfte om att samverka målmedvetet för att ställa om godstransportsystemet till eldrift genom vätgas och batteriet.

Läs mer på: Regionala elektrifieringspiloter för tunga transporter