Verktyg för upphandling av hållbar transporter

Miljövänliga symboler

Även om viljan finns att upphandla hållbara transporter, är det inte alltid så lätt i praktiken. Det finns idag många olika drivmedel på marknaden och frågan är vad man ska efterfråga.

Vägledning från BrioDriv Öst

Nu finns en mycket bra hjälp i den vägledning som Biodriv Öst tagit fram i samarbete med Fossilfritt Sverige. Vägledningen går igenom strategiska frågor och ger råd i hela upphandlingsprocessen. I bilagan till vägledningen finns konkreta formuleringar om upphandlingskrav på fordon och drivmedel med exempel på upphandlingsunderlag.

>Du hittar vägledning med standardkrav och bilaga med exempel på kravställning på BioDriv Östs webbplats.

Miljö- och klimatbedömningar av olika drivmedel och bränslen

BioDriv Öst har även, i samarbete med Linköpings universitet, tagit fram ett excel-verktyg som innehåller miljö- och klimatbedömningar av alla olika drivmedel och bränslen som finns på marknaden för transporter. Verktyget kan användas i själva upphandlingen för att både upphandlare och anbudsgivare ska kunna klargöra vad som efterfrågas och vad som erbjuds, samt vilken miljö- och klimatpåverkan olika alternativ ger.

>Excel-verktyget med manual på BioDriv Östs webbplats.

Den här webbplatsen använder kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem.