Solenergi

Ett tak med solceller på

Än så länge står solenergi för en mycket liten del av Dalarnas energiproduktion. Men produktionen ökar kraftigt, främst från solel. I framtiden kan solenergi bli en allt mer betydelsefull energikälla i ett 100 % förnybart energisystem. Om alla lämpliga tak i Sverige skulle användas för att producera solel så skulle vi tillsammans kunna producera omkring […]

Vindkraftsverk mot blå himmel

Vindkraft Vindkraft är det snabbast växande kraftslaget i Sverige, och den snabba utbyggnaden väntas fortsätta under kommande år. Vindkraften är förnybar, och spelar en viktig roll för att vi ska kunna klara energiomställningen. Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tagit fram en nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad, utifrån det nationella målet om 100 % förnybar elproduktion år […]

Elsystem

En man med hjälm tittar in i ett skåp med sladdar

Elsystem Dalarnas elanvändning 2022 samt beräknat elbehov 2030 och 2045 för olika sektorer, GWh. En trygg elförsörjning är en förutsättning för länets välstånd och utveckling. Det råder heller ingen tvekan om att elbehovet ökar med övergång från fossil energi till förnybar el. För att nå våra energi- och klimatmål så krävs att elbranschen går före […]