Energiintelligent Dalarna kommenterar COP 26 i Glasgow: Alla! Nu!

Energiintelligent Dalarnas samordningsgrupp. Foto.

FN-mötet i Glasgow visar att världens länder tar klimatfrågan på allvar och förstått hur viktigt det är att höja ambitionsnivån rejält för att klara målen om att begränsa uppvärmningen. Precis som alla länder behövt visa upp sina nya planer, behöver Dalarna visa upp sin. Planen är Dalarnas regionala energi- och klimatstrategi som visar att utsläppen av växthusgaser i Dalarna har minskat med 28 procent sedan år 1990.

Dalarnas utsläpp av växthusgaser behöver dock minska med ytterligare 72 procent till 2045 om vi ska nå strategins mål. Med andra ord 72 procent under de kommande 25 åren, jämfört med 28 procent under de senaste 30 åren. Klimatpåverkan från transporter behöver minska med ytterligare 50 procent till 2030.

För att komma dit behöver vi helt fasa ut fossil energi, effektivisera vår energianvändning och producera mer förnybar energi. Med smarta lösningar och företag som ser vinsten i att investera i grön omställning så är detta fullt möjligt. Vi ser hur näringslivet driver på som aldrig förr.

Allt kan dock inte lösas med ny teknik. Världens befolkning ökar. Enligt klimatkonventionen kommer det att behövas
50 procent mer mat, 45 procent mer energi och 40 procent mer dricksvatten på jorden år 2050. Den energibrist som Europa nu upplever är något som inte kan mötas med billigare fossil energi. Den behöver mötas med hushållning och resurssnåla lösningar. Så oavsett klimatförändringar eller inte, krävs det att vi blir medvetna om vår överkonsumtion och blir resurs-smartare. Dalarnas energi- och klimatstatregi visar att vi kan se fram emot framtiden.

Att göra mer med mindre resurser gör oss till vinnare. Rapporterna kring Corona-pandemin duggar fortsatt tätt, samtidigt som vi behöver fokusera på att återhämta ekonomin. Klimatomställningen är nu en av de starkaste motorerna som driver oss framåt.

Energiintelligent Dalarnas samordningsgrupp består av personer som arbetar konkret med att leda energi- och klimatomställningen. Vi strukturerar jobbet och välkomnar alla som vill vara med i omställningen. Vår styrka är att Dalarna är bra på att samverka. Vi har visat vägen förut och vi kan göra det igen!

Men krismedvetenheten behöver omvandlas till konkret handling hos varje person, i varje organisation, kommun och företag.

Vi uppmanar alla att anta egna ambitiösa mål och planer för att nå Parisavtalet. Sedan gäller det att gå hem och leva upp till de planer och mål vi antagit. Detta kräver globalt, nationellt, lokalt och individuellt ledarskap. Var och en av oss behöver bli klimatledare som bidrar till att lösa det problem vi alla har ett ansvar för.

Vad som händer med klimatet är till stor del upp till oss själva! Allt vi gör från nu och framåt spelar roll.  Det är NU det gäller.
Inte när jag får råd eller tid eller då andra säger att jag måste.
Nu Nu Nu avgörs framtiden!

Ledamöter i Energiintelligent Dalarnas samordningsgrupp:
Frida Vikström och Anna Torsgården, Dalarna Science Park
Malin Karlsson, Högskolan Dalarna
Nicklas Tarantino, Sustainable Steel Region
Linda Sjögren och Jessica Cedergren, Region Dalarna,
Josef Sjönneby, 2047 Science Park
Henrik Nilsson, Region Dalarna
Marit Ragnarsson, Länsstyrelsen Dalarna

Bildtext: Några av ledamöterna i Energiintelligent Dalarnas samordningsgrupp, från vänster: Frida Vikström och Anna Torsgården, Dalarna Science Park. Malin Karlsson, Högskolan Dalarna. Nicklas Tarantino, Sustainable Steel Region. Linda Sjögren och Jessica Cedergren, Region Dalarna. Josef Sjönneby, 2047 Science Park. Henrik Nilsson, Region Dalarna. Marit Ragnarsson, Länsstyrelsen Dalarna