Ernsts Express ─ det gröna åkeriet

Ernsts Express. Foto.

Ernst Express utsågs 2018 till Dalapilot för grön utveckling i kategorin transportföretag. Åkeriet ligger verkligen i framkant i arbetet mot klimatsmarta lastbilstransporter på väg och driver därmed hela branschen till fossilfrihet.

Företaget har en grön hållbarhetsprofil och söker hela tiden nya sätt att reducera sin miljöpåverkan genom att förbättra effektiviteten och öka kapaciteten på sina transporter. Ernsts Express har i det närmaste bedrivit en helt fossilfri verksamhet 2015 till 2021. Åkeriets 80-tal bilar drivs av biodrivmedel som RME, HVO och ED95. Ernsts Express startade omställningen till fossilfria transporter för ett drygt decennium sedan.

Viljan att minska bränsleförbrukningen har lett till flera åtgärder allt från att fokusera på eco-driving till att använda lättare lastbilsflak och på det sättet öka nyttolasten. Ernsts express har två ellastbilar som används i projektet ”elväg E16” där ny teknik testas som kan vara en möjlig väg för att skapa mer hållbara transporter i framtiden.

Åkeriet har också varit testpiloter med att köra med tung lastbil på E16 (Elväg 16). Det senaste och nyligen påbörjade projektet handlar om att låta energin från solceller förlänga räckvidden på el för en hybridlastbil. Syftet är att solcellerna ska ladda upp batteriet då lastbilen är i vila. Genom att sätta solceller på släpet utnyttjas ytan maximalt.

VD Roger Blom är hedrad över utmärkelsen. Målet är att ständigt förbättra verksamheten ur kvalitets- och miljösynpunkt, förebygga föroreningar och arbeta för att uppnå våra kvalitets- och miljömål. Roger Blom ingår även som ledamot i regeringens elektrifieringskommission.

>Ernsts Express webbplats, läs mer om deras kvalitet och miljöarbete.