Sahlins struts – ett hållbart jordbruk med lokal försäljning

Strutsar från Sahlins struts. Foto.

Sahlins struts utnämndes till Dalapilot för grön utveckling 2016. Vid sidan om uppfödningen av struts har ett populärt besöksmål byggs upp med restaurang, butik, upplevelse och mikrobryggeri. På Sahlins struts har energi och miljö varit i fokus under många år. På gården används en kombination och ny teknik och gammal kunskap. Bytet från oljeeldning till […]

Spendrups Bryggeri har som mål att vara fossilfria 2025

Representant från Spendrups tar emot Dalapilot-häst med landshövdingen i bakgrunden

Spendrups utsågs till Dalapilot för grön utveckling 2016, i kategorin energismarta livsmedelsföretag. Företaget har under många år satsat på resurseffektivisering för att minimera miljöbelastningen. Det största bryggeriet i koncernen finns i Grängesberg. All el som används kommer från förnyelsebara källor. Från avloppsanläggningen utvinns biogas, som används för uppvärmningen av lokaler. Oljeanvändningen fasades ut 2015 genom […]

Ernsts Express ─ det gröna åkeriet

Ernsts Express. Foto.

Ernst Express utsågs 2018 till Dalapilot för grön utveckling i kategorin transportföretag. Åkeriet ligger verkligen i framkant i arbetet mot klimatsmarta lastbilstransporter på väg och driver därmed hela branschen till fossilfrihet. Företaget har en grön hållbarhetsprofil och söker hela tiden nya sätt att reducera sin miljöpåverkan genom att förbättra effektiviteten och öka kapaciteten på sina […]