Spendrups Bryggeri har som mål att vara fossilfria 2025

Representant från Spendrups tar emot Dalapilot-häst med landshövdingen i bakgrunden

Spendrups utsågs till Dalapilot för grön utveckling 2016, i kategorin energismarta livsmedelsföretag.

Företaget har under många år satsat på resurseffektivisering för att minimera miljöbelastningen. Det största bryggeriet i koncernen finns i Grängesberg.

All el som används kommer från förnyelsebara källor. Från avloppsanläggningen utvinns biogas, som används för uppvärmningen av lokaler. Oljeanvändningen fasades ut 2015 genom att utvinna egen bioenergi från drav, som är en organisk restprodukt från öltillverkning. Anläggningen är unik i Sverige och en av de första i världen. Egna transporter körs på 100 procent förnybara bränslen. För att minimera miljöbelastningen från transport av varorna ställs tuffa miljökrav på transportföretagen.

Förpackningen av drycker har ofta större miljöpåverkan än själva drycken i sig. Genom livscykelanalyser bedömer Spendrups skillnaden mellan olika val av förpackningar för att hitta potential till förbättring.

Spendrups har antagit målet om att vara helt fossilfria till 2025. Företaget närmar sig fossilfrihet i den egna produktionen och går därefter vidare och fokuserar på hela värdekedjan. Arbetet bedrivs som ett välstrukturerat och ambitiöst hållbarhetsarbete, med nyckeltal för löpande uppföljning.

Spendrups har även jobbat länge för att kunna erbjuda ett brett utbud av 100 procent ekologiska producerade bryggeriprodukter.

>Spendrups webbplats, läs mer om deras hållbarhetsarbete.

>Åter Beslut om egna mål och färdplaner