Sahlins struts – ett hållbart jordbruk med lokal försäljning

Strutsar från Sahlins struts. Foto.

Sahlins struts utnämndes till Dalapilot för grön utveckling 2016.

Vid sidan om uppfödningen av struts har ett populärt besöksmål byggs upp med restaurang, butik, upplevelse och mikrobryggeri.

På Sahlins struts har energi och miljö varit i fokus under många år. På gården används en kombination och ny teknik och gammal kunskap. Bytet från oljeeldning till vedeldning och ackumulatortank i slutet av 70-talet, kompletterades efter några år med solföljande solfångare. Spannmålstorkningen är förnybar med hjälp av en effektiv flispanna, och tack vare att man skördar spannmålen när det är som torrast krävs mindre energi för torkning. Växtföljden i jordbruket är upplagt utifrån vad som är bäst ur miljösynpunkt och med lokal försäljning av produkter för att minska mängden transporter och nå total integration i produktionen.

Gunnars intresse för miljöfrågor väcktes redan under 1960-talet och därför utbildade han sig som miljövårdsingenjör 1968 i Östersund och har byggt på kunskaperna med biologistudier.  I linje med det prövas de flesta beslut utifrån filosofin vad som är lämpligt ur miljösynpunkt, och verksamheten har byggts upp utifrån det perspektivet. Miljöintresset genomsyrar hela verksamheten.

En medveten strategi har varit att ta vara på det absolut mesta utav det som produceras. Spannmålsrester används till uppvärmning, äggskal blir lampor, obefruktade ägg blir glass och praliner och fettet blir oljor, tvålar och salvor.

Miljötänket syns bland annat på de 798 solcellerna som sitter på gårdens tak och täcker en yta av 1300 kvadratmeter.

>Sahlins struts webbplats, läs mer om hur de arbetar med energi och miljö.