Föregångare inom klimat och energi utnämndes till Dalapiloter

Personer står uppradade. Några håller i diplom och dalahästar.

En församling, ett sågverk och en betongindustri utnämndes under fredagen till Dalapiloter för grön utveckling. Det betyder att de utgör goda exempel genom sitt framgångsrika arbete på energi- och klimatområdet.

Utnämingen skedde under en ceremoni i länsresidenset i Falun, ledd av landshövding Helena Höij.

– Vi behöver alla ta ansvar för att minska vår klimatpåverkan. Samtidigt som FN:s klimatmöte pågår i Egypten vill vi här i Dalarna lyfta fram verksamheter som är föregångare i energi- och klimatomställningen. Dalapiloterna visar att det är möjligt att ställa om, sa Helena Höij.

Denna gång har Energiintelligent Dalarna utsett Dalapiloter genom att ranka aktörer inom utvalda branscher, utifrån deras arbete med att ställa om på energi- och klimatområdet. Syftet är att visa upp goda föredömen, som andra kan jämföra sig med och inspireras av. Samtidigt är rankningen ett sätt att följa upp branschers egna klimatmål. Högst rankade är Ludvika församling, Hedlunds Timber AB och Dala Cement i Björbo AB. Alla har de gjort stora insatser för att energieffektivisera och minska sin klimatpåverkan. På så vis bidrar de till att uppnå både Parisavtalets och Dalarnas energi- och klimatmål.

Virkestorkar drivs med el och biobränsle

Sågverk slukar mycket energi, men Energiintelligent Dalarnas rankning visar att sågverk i Dalarna har vidtagit många åtgärder för att minska energianvändningen. Hedlunds Timber AB har kommit längst. Exempelvis driver företaget virkestorkarna enbart med el och biobränsle, samt jobbar aktivt med att effektivisera energianvändningen i torkarna. Dessutom är all skogsråvara certifierad.

Erik Hedlund, vd för Hedlunds Timber, menar att satsningarna lönar sig.

– Det är inte bara bra för miljön, utan det finns mycket att tjäna i kronor och ören på att minska enrgianvändningen, påpekar han.

Minskade utsläpp från betongproduktion med nära 30 procent

Betong är ett material som genererar stora utsläpp av koldioxid. På Dala Cement har man dock kunnat minska dessa utsläpp med nära 30 procent sedan 2021, genom att anpassa betongrecepten, vilket totalt sett minskat inblandningen av cement.

Karin Jugas, dv för Dala Cement, ser omställningen som nödvändig.

– Betongen måste finnas kvar, för den behövs. Men att minska utsläppen är jätteviktigt för hela klotet. Vi måste ta det på allvar.

Lyfter miljöfrågor under gudstjänsten

Ludvika församling får utmärkelsen för att man lyfter miljöfrågor i all sin utåtriktade verksamhet, exempelvis under gudstjänster. Församlingen arbetar även målmedvetet med att fasa ut fossil energi. Exempelvis drivs krematoriet numera fossilfritt.

– Många i församlingen har varit engagerade och inspirerat varandra. Inte minst har prästerna tyckt det varit viktigt, och gått före i arbetet, berättar Simon Johansson, kyrkoherde.

Men han påpekar också att Ludvika församling inte är ensamma – till grund för arbetet ligger Svenska kyrkans mål om att uppnå klimatneutralitet till 2030.