Hedlunds Timber ställer om: ”Bra för miljön – och ekonomin”

Sågverksindustrin är en av de industrier som använder i särklass mest energi. Men det finns också mycket att göra för att minska energianvändningen, och för att ställa om till gröna energikällor – det visar exemplet Hedlund Timber AB i Furudal, utnämnd till Dalapilot för grön utveckling 2022.

Hedlunds Timber har fasat ut all fossil energi i produktionen och köper nu enbart grön el. Samtidigt ser man löpande över möjligheterna till att effektivisera energianvändningen. En viktig del har handlat om att minska energianvändningen i virkestorkarna, exempelvis genom att arbeta med att hålla torkarna täta och i bra skick med optimala torkprogram. Temperaturen övervakas med hjälp av fuktmätare. Virkestorkarna drivs med enbart el och biobränsle.

Bra för miljön – och ekonomin

Vd:n Erik Hedlund menar att han ser en utveckling inom hela sågverksbranschen, där miljön tas i beaktande när ny teknik ersätter gammal.

– Det är inte bara bra för miljön, utan det finns mycket att tjäna i kronor och ören på att minska energianvändningen, påpekar han.

Transporter är en utmaning. Hedlunds Timber har delvis infört fossilfria arbetsfordon och jobbar för att införa fler. Företaget ställer delvis krav på fossilfria transportfordon från andra för leverans av rundvirke och distribution av sågad vara.

Endast certifierat virke

Hedlunds Timber AB tar även hänsyn till biologisk mångfald: Företaget tar inte emot virke från skogsbruk som inte är hållbart. All skogsråvara är certifierad enligt FSC och PEFC. De produkter som säljs är certifierade enligt FSC mix credit, FSC cw och PEFC.

Hedlunds Timber utnämndes till Dalapilot genom Energiintelligent Dalarnas rankning av hur långt sågverk i Dalarna nått i sitt energi- och klimatarbete. 

Rankning av sågverk i Dalarna

Tomas Nordström, produktionschef, och Erik Hedlund, vd för Hedlunds Timber, tar emot utmärkelsen Dalapilot från landshövding Helena Höij.