Innovationsnod Hållbar vindkraft i Dalarna

Ett vindkraftsverk mot skyn

Länsstyrelsen har fått beviljat projektmedel från Energimyndigheten för att skapa en innovationsarena för hållbar vindkraft i länet.

Detta sker på tre nivåer:

  • Mikrolokalt genom att involvera lokalsamhällen i utveckling av nya verksamheter
  • Lokalt genom att aktivera näringslivet inför byggfasen
  • Regionalt genom att skapa samverkan för utveckling av produkter kring vindkraften.

Aktuellt – januari 2022

Innovationsnod Vindkraft Dalarna har startat arbetet med att aktiverar näringslivet i länet i samband med vindkraftsetableringar i Dalarna. Först ut är kommunerna Smedjebacken, Ludvika, Hedemora och Avesta där vindkraftsparker börja byggas under 2022.  

Tillsammans med kommunernas näringslivskontor och vindkraftsföretagen startas verksamheten med information till företagen i kommunerna om vilka tjänster som behövs och hur de kan erbjudas. Syftet är också att skapa ett företagsnätverk över kommungränserna och dra nytta av varandra i regionen.  Insatserna samordnas av Samarkand2015 AB och målet är att nyttja pågående vindkraftsetableringar för ökad tillväxt och innovation i länet.

Om projektet

Projektet pågår till 31 december 2022 och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna, Hela Sverige ska leva Dalarna och AB Samarkand2015.