Stora klimatsatsningar i budgetproppen

Miljövänliga symboler

Regeringens förslag på statsbudget för 2022 innehåller många klimatsatsningar. Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, har listat några av de viktigaste för det regionala energi- och klimatarbetet. Regional klimatomställning. Länsstyrelserna får 80 miljoner kr för att genomföra klimatpolitiska handlingsplanen, den nationella vindkraftsstrategin och elektrifieringsstrategin på regional och lokal nivå. Effektivare tillståndsprövning och tillsynsvägledning för att underlätta […]

Uppdatering om färdplaner

Energiomställning i sju olika sektorer. Illustration.

Arbetet med framtagande av färdplaner inom energi- och klimatstrategins sju sektorer pågår. Inom sektorn ”Energisystem” pågår färdplanearbetet för fullt med ambitionen att vara klart under första halvåret 2022. Energisystemet har en central roll i den nödvändiga omställningen av samhället där elektrifiering, se ”Trygg fossilfri elförsörjning” nedan, är en avgörande komponent. >Energisystem. Färdplanen för ”Trygg fossilfri […]

Gör er redo för elektrifieringspiloter!

Lastbilar. Foto.

Regionala elektrifieringspiloter är ett nytt stöd från regeringen som kan gå till laddinfrastruktur och tankinfrastruktur för vätgas. Det är, tillsammans med bland annat Klimatpremien, en del av regeringens satsning med att påskynda elektrifieringen av godstransporterna. Stödet till regionala elektrifieringspiloter kan inte sökas än då förordningen ännu inte är beslutad.När stödet beslutats kommer utlysningar och det […]

Social och ekologisk stadsutveckling -Jakobsdalen

Miljövänliga symboler

Jakobsdalen är en ny stadsdel som växer fram i Borlänge. Stadsdelen ska vara en nationell spjutspets för social- och ekologisk stadsutveckling. Under uppbyggnadsåren ska Jakobsdalen fungera som en testarena för forskning och spännande innovationer – från smarta transportlösningar till kloka idéer för energiförbrukning och dagvattenhantering. Helt enkelt Innovativa lösningar för att förenkla människors ”klimatsmarta vardag”. […]

Innovationsnod Hållbar vindkraft i Dalarna

Ett vindkraftsverk mot skyn

Länsstyrelsen har fått beviljat projektmedel från Energimyndigheten för att skapa en innovationsarena för hållbar vindkraft i länet. Detta sker på tre nivåer: Mikrolokalt genom att involvera lokalsamhällen i utveckling av nya verksamheter Lokalt genom att aktivera näringslivet inför byggfasen Regionalt genom att skapa samverkan för utveckling av produkter kring vindkraften. Aktuellt – januari 2022 Innovationsnod […]

Energiintelligent Dalarna har fått ett nytt energi- och klimatråd

Miljövänliga symboler

Den 17 september möttes Dalarnas nybildade energi- och klimatråd för första gången. Rådet har fått en stark bemanning med bred kompetens för att kunna axla ansvaret att leda den nödvändiga energi- och klimatomställningen i Dalarna. Energiintelligent Dalarna är en regional samverkansorganisation för energi- och klimatfrågor. I och med bildandet av det nya energi- och klimatrådet […]

Ny Dalastrategi – Tillsammans för ett hållbart Dalarna

Miljövänliga symboler

Den 14 juni antog Regionfullmäktige den nya regionala utvecklingsstrategin, Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna. Detta innebär att Dalarna nu har ett gemensamt vägledande dokument för ett starkare och mer hållbart Dalarna. Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Dalarna, och innehåller mål och prioriteringar fram till […]