Stora klimatsatsningar i budgetproppen

Miljövänliga symboler

Regeringens förslag på statsbudget för 2022 innehåller många klimatsatsningar. Länsstyrelsernas energi- och klimatsamordning, LEKS, har listat några av de viktigaste för det regionala energi- och klimatarbetet.

  • Regional klimatomställning. Länsstyrelserna får 80 miljoner kr för att genomföra klimatpolitiska handlingsplanen, den nationella vindkraftsstrategin och elektrifieringsstrategin på regional och lokal nivå.
  • Effektivare tillståndsprövning och tillsynsvägledning för att underlätta investeringar som behövs för klimatomställningen. Förvaltningsanslagen till Naturvårdsverket, länsstyrelserna och Sveriges domstolar förstärks med totalt 28 miljoner kronor, varav fem miljoner kronor går till länsstyrelserna.
  • Klimatklivet föreslås tillföras ytterligare 800 miljoner kronor, till totalt 2 755 miljoner kronor och än mer 2022 och 2023. Tillsammans med en kraftig höjning av bemyndiganderamen ger det möjlighet för fler långsiktiga och omfattande lokala och regionala klimatinvesteringar.
  • Klimatpremierna som främjar marknadsintroduktion av elbussar samt lastbilar och arbetsmaskiner med låga utsläpp höjs kraftigt, till 1,4 miljarder kronor. En stor del är en tillfällig återställning av elbusspremien.
  • Industriklivet som ger stöd till att utveckla lösningar som minskar utsläppen inom industrin förstärks med 217 miljoner kronor till totalt 909 miljoner kronor.
  • Nytt driftstöd för avskiljning, infångning och lagring av biogen koldioxid (så kallad bio-CCS) som bidrar till negativa utsläpp får 400 miljoner kronor per år 2026-2040.
  • För att öka produktionen av biogas och stärka producenternas konkurrenskraft avsätts 500 miljoner kronor 2022 och 700 miljoner kronor 2023-2040.
  • Energisteget. För att öka energieffektiviseringen inom industrin vill regeringen satsa 100 miljoner kronor årligen mellan år 2022 och 2026 för ett investerings- och projekteringsstöd till industriföretag, det så kallade Energisteget.

>Budgetpropositionen för 2022 på Regeringens webbplats.

>Nya och utökade satsningar industrins gröna omställning på Regeringens webbplats.

>Effektivare tillståndsprocesser, klimatsatsningar och kompetenslyft ska bidra till grön återstart på Regeringens webbplats.

Se respektive partis hemsida för att läsa deras budgetmotioner!