Energiintelligent Dalarna har fått ett nytt energi- och klimatråd

Miljövänliga symboler

Den 17 september möttes Dalarnas nybildade energi- och klimatråd för första gången. Rådet har fått en stark bemanning med bred kompetens för att kunna axla ansvaret att leda den nödvändiga energi- och klimatomställningen i Dalarna.

Energiintelligent Dalarna är en regional samverkansorganisation för energi- och klimatfrågor. I och med bildandet av det nya energi- och klimatrådet får organisationen en ny styrning där Region Dalarna delar ansvaret för att leda arbetet tillsammans med Länsstyrelsen. Operativt arbete kommer att utföras av en samordningsgrupp som är under uppstart. Samordningsgruppen består av projektledare och verksamhetsledare som utför olika strategiska energi- och klimatinsatser.

>Ledamöter i Dalarnas nya energi- och klimatråd.

>Energiintelligent Dalarnas organisation.