Ny Dalastrategi – Tillsammans för ett hållbart Dalarna

Miljövänliga symboler

Den 14 juni antog Regionfullmäktige den nya regionala utvecklingsstrategin, Dalastrategin 2030 – Tillsammans för ett hållbart Dalarna. Detta innebär att Dalarna nu har ett gemensamt vägledande dokument för ett starkare och mer hållbart Dalarna.

Den regionala utvecklingsstrategin är en övergripande strategi för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Dalarna, och innehåller mål och prioriteringar fram till 2030. Strategin träder nu i kraft och ersätter den befintliga Dalastrategin – Dalarna 2020. Den nya strategin har arbetats fram i bred dialog mellan representanter för kommuner, näringsliv, det civila samhället, myndigheter, akademi med flera.

>Läs mer om Dalastrategin på Region Dalarnas webbplats.

>Dalastrategin i sin helhet på Region Dalarnas webbplats.