Social och ekologisk stadsutveckling -Jakobsdalen

Miljövänliga symboler

Jakobsdalen är en ny stadsdel som växer fram i Borlänge. Stadsdelen ska vara en nationell spjutspets för social- och ekologisk stadsutveckling. Under uppbyggnadsåren ska Jakobsdalen fungera som en testarena för forskning och spännande innovationer – från smarta transportlösningar till kloka idéer för energiförbrukning och dagvattenhantering. Helt enkelt Innovativa lösningar för att förenkla människors ”klimatsmarta vardag”.

>Mer om stadsutvecklingsprojektet Jakobsdalen på Borlänge kommuns webbplats.