Kopparstaden driver på för fler laddplatser för hyresgäster

En bil som står vid en laddstation och laddar.

För att hyresgäster ska få tillgång till hemmaladdning har Kopparstaden och fem andra bostadsbolag i landet, tillsammans med elektrifieringskommissionen, tagit initiativ till ”Klart för laddplats”.

Elektrifieringen av personbilstrafiken sker nu i snabb takt. Under februari 2022 var nästan hälften av alla nyregistrerade bilar laddbara. Totalt hade 350 000 laddbara personbilar registrerats i Sverige till och med december 2021, en ökning med 64 procent under senaste året.

Bostadsbolagen har en viktig roll att möjliggöra laddning för att påskynda elektrifieringen av transportsektorn. Utan laddmöjligheter på hemmaplan är det svårt att ha elbil.

Kopparstaden åtar sig inom ”Klart för laddplats”:

  • Vi undersöker alltid möjligheten att tillmötesgå hyresgästens önskemål om tillgång till laddningsmöjlighet av elbil.
  • Vi gör vårt yttersta för att på kort tid erbjuda en laddplats.
  • Vi arbetar strategiskt genom att t.ex. förbereda för laddplatser så att våra hyresgäster snabbt ska få tillgång till en laddplats.

Elektrifieringskommissionen välkomnar att fler bostadsbolag ansluter sig till initiativet.

Elektrifieringskommissionen genomför även en seminarieserie för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning om utbyggnad av laddinfrastruktur bostadsbolag emellan.

Länkar till relaterad information

https://www.kopparstaden.se/aktuellt-just-nu/senaste-nytt/senaste-nytt/2022-04-20-elektrifieringskommissionens-initiativ-klart-for-laddplats

https://www.regeringen.se/artiklar/2022/04/elektrifieringskommissionens-initiativ-klart-for-laddplats/