Skriv på Dalarnas energi- och klimatstrategi

Illustrationen av en glödlampa som lyser

Klimatförändringarna är redan här och kommer påverka framtida generationers möjligheter till ett gott liv. Vad som händer med klimatet är till stor del upp till oss själva där alla behöver göra vad de kan för att bidra.

Sveriges energi- och klimatmål har satts utifrån vad som krävs globalt för att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grader. Målet för Dalarnas energi- och klimatstrategi är att aktivt bidra till de nationella målen om:

Vision:

Att leva och verka energiintelligent och klimatsmart är naturligt och enkelt i Dalarna 2045.

Genom att ställa oss bakom strategin visar vi att vi är beredda att aktivt bidra till att Dalarna når målen och visionen. Det gör vi genom att:

Energiintelligent Dalarna leder och samordnar arbetet med energi- och klimatstrategin. Vi välkomnar alla som vill vara med i omställningen. Vår styrka är att vi i Dalarna är bra på att samverka. Vi har visat vägen förut och vi kan göra det igen!

Organisationer som redan ställt sig bakom

Skriv på Dalarnas energi- och klimatstrategi

Genom att skriva på strategin så ställer du dig bakom de mål och strategier som finns sammanfattade i kortversionen av Dalarnas energi- och klimatstrategi (laddas ner ovan).

Mål och färdplaner

Har din organisation beslutat om mål för minskad klimatpåverkan och en plan för hur målen ska nås?

I så fall vill vi gärna att du rapporterar dem här, så vi kan publicera dem som goda exempel.