Rapport: Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna – kortversion