Sök pengar från Klimatklivet för att minska påverkan på klimatet

Text i bild: Klimatklivet.

Har ni som organisation en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan ni söka pengar från Klimatklivet. Genom smarta, innovativa åtgärder kan vi hjälpas åt att gå mot ett mer klimatsmart samhälle samtidigt som ni ofta även sparar pengar på dessa ”gröna” lösningar.

I Dalarna har vi sedan starten 2015 till våren 2021 fått in cirka 380 ansökningar varav ungefär 180 har beviljats. Drygt 370 miljoner kronor i stöd har gått till Dalarnas företag och organisationer för åtgärder som minskar utsläpp av CO2. Vanligaste åtgärderna är laddstationer och konverteringar från olja men även biogasproduktion, infrastruktur för alternativa drivmedel och cykel, biogaslastbilar m.m.

För 2021 är en ansökningsomgång kvar 8-18 november. Nya ansökningsomgångar kommer 2022 och kommande år fram till 2026. Ansökan görs i e-tjänst på Länsstyrelsens hemsida bara under ansökningsomgångarna.

>Mer information om hur du ansöker och om Klimatklivet hittar du på Naturvårdsverkets webbplats.  

Välkommen att höra av dig till oss på Länsstyrelsen för vägledning:

Annika Varghans annika.varghans@lansstyrelsen.se 010-225 04 80

Eva Marie Jelvéus evamarie.jelveus@lansstyrelsen.se Tel. 010- 22 50 375

Ali Joudi ali.joudi@lansstyrelsen.se  Tel. 010-22 50 528