Informationstillfälle – så söker du stöd från Klimatklivet!

Text i bild: Klimatklivet.

Nu kan du snart söka pengar igen från det statliga klimatinvesteringsstödet, Klimatklivet. Under detta informationstillfälle har du möjlighet att få veta mer och ställa frågor om stödet.

>Anmälan sker via Länsstyrelsen Dalarnas webbplats, senast den 1 februari 2022.

Ansökningsperioder 2022

10–28 februari, 3–18 maj och 23 augusti–8 september 2022.

Ansökan sker i Länsstyrelsens e-tjänst. Ansökningsverktyget är bara öppet under ansökningsomgångarna och
e-tjänsten stänger klockan 16.30 den sista ansökningsdagen.

Mer information om Klimatklivet hittar du på Naturvårdsverkets hemsida

>naturvardsverket.se klimatklivet