Föregångare inom klimat och energi utnämndes till Dalapiloter

Personer står uppradade. Några håller i diplom och dalahästar.

En församling, ett sågverk och en betongindustri utnämndes under fredagen till Dalapiloter för grön utveckling. Det betyder att de utgör goda exempel genom sitt framgångsrika arbete på energi- och klimatområdet. Utnämingen skedde under en ceremoni i länsresidenset i Falun, ledd av landshövding Helena Höij. – Vi behöver alla ta ansvar för att minska vår klimatpåverkan. […]

Färdplan för energisystem ska visa vägen till ett fossilfritt Dalarna

Nu finns en färdplan för energisystem, som visar hur Dalarna ska kunna trygga sin energiförsörjning, och samtidigt bli fossilfritt, till år 2045. Centralt för att komma dit är att öka tillgången till el kraftigt, parallellt med energieffektivisering. Färdplanen har tagits fram av Dalarnas energibolag, i samarbete med Energikompetenscentrum på Högskolan Dalarna, samt Länsstyrelsen i Dalarnas […]