Vilken klimatpolitik bör vi ha de närmaste fyra åren?

Enligt klimatlagen ska regeringen vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan. Handlingsplanen ska lämnas till riksdagen året efter det att ordinarie val till riksdagen har hållits. Det är med andra ord snart dags för den nya regeringen att presentera hur man vill bedriva klimatarbetet. 

Den avgående regeringen gav myndigheter i uppdrag att komma med förslag på åtgärder till handlingsplanen. Förslagen har nu presenterats:

Näringslivets klimatomställning – Förslag från Tillväxtanalys

Näringslivets klimatomställning – Beskrivning av förslag från Tillväxtanalys

Transportsektorns klimatomställning – Förslag från Trafikanalys

Lokal och regional klimatomställning – Förslag från Länsstyrelsen i Uppsala län

Länsstyrelsen och Region Dalarna m fl myndigheter ska lämna synpunkter på förslagen senast 15 december och tar tacksamt emot synpunkter från alla inom Energiintelligent Dalarna. Båda stora och små synpunkter välkomnas! 

Mejla synpunkter till energiintelligent.dalarna@lansstyrelsen.se