Regional energikonferens 23 april 2024

En man med hjälm tittar in i ett skåp med sladdar

Regional energikonferens 23 april 2024 Så får vi elen att räcka – en dag om energiplanering i Dalarna Den gröna omställningens ökade elbehov är en stor utmaning som kräver ett gemensamt utvecklingsarbete på många plan. Denna storregionala konferens syftar till att öka kunskapen om Dalarnas energisystem och de utmaningar vi står inför samt diskutera hur […]

Storforum 16 feb 2024

En man med hjälm tittar in i ett skåp med sladdar

Storforum 16 feb 2024 Presentationer och mötesdokumentation Ladda ner mötespresentationerna här.   Publikationer Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna Kortversion – Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna Verktyg Exempelverktyg Projekt och kampanjer Platta kurvan Länkar Exempellänk Aktuellt

Projekt EFFEKT4Dalarna

Projekt EFFEKT4Dalarna Parterna i samverkansforumet EFFEKT4Dalarna presenterade under 2021 färdplanen ”Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna” där det ingick en plan för vad som behöver göras på regional nivå för att möta utmaningarna med elförsörjningen. Nu genomförs ett projekt för att genomföra dessa insatser, bland annat i form av olika piloter. I projektet EFFEKT4Dalarna är lokala […]

Insatser för en trygg elförsörjning

Under 2021 presenterade samverkansforumet EFFEKT4Dalarna ”Trygg fossilfri elförsörjning i Dalarna,” en plan för vad som behöver göras på regional nivå för att möta utmaningarna med elförsörjningen. Nu genomförs ett projekt för att genomföra insatserna. Rent konkret handlar det om att exempelvis kapa effekttoppar i Dalarna med 50 MW under höglasttimmar.

Platta kurvan för el

en kurva

Inför vintern krävs att alla el-användare hjälps åt att kapa effekttoppar för att minska risken för bortkoppling och förhindra extrema priser. Därför lanserar Energiintelligent Dalarna kampanjen”Platta kurvan för el”med uppmaningen till alla att minska sin elanvändning under morgon-toppen 7-9 och eftermiddagstoppen 17-19. Det kan göras genom att t ex att använda eldrivna maskiner andra tider på dygnet eller […]

Platta kurvan

En man med hjälm tittar in i ett skåp med sladdar

Effekthushållning I rådande läge behöver vi alla hjälpas åt att kapa effekttopparna genom att minska elanvändningen när det är som störst efterfrågan. Vi behöver även genomföra fler åtgärder för att energieffektivisera. Att minska den totala energianvändningen sänker också topparna. Varje Watt gör skillnad! Inom EU uppmanas alla länder att: Minska effekttopparna under höglasttimmar med 5 […]

Kunskapsseminarium: Kommuner måste samverka för att trygga tillgången till el

Kraftledning.

Den gröna omställningen behöver snabbas upp, och det leder till att behovet av el ökar stort under kommande år. För att kunna möta behovet behöver kommuner samverka med myndigheter, elnätsbolag, kunder och andra intressenter. Det var några av slutsatserna från kunskapsseminariet den 1 september, om kommunens roll för en tryggad elförsörjning. Marit Ragnarsson, processledare för […]

Innovationsnod Hållbar vindkraft i Dalarna

Ett vindkraftsverk mot skyn

Länsstyrelsen har fått beviljat projektmedel från Energimyndigheten för att skapa en innovationsarena för hållbar vindkraft i länet. Detta sker på tre nivåer: Mikrolokalt genom att involvera lokalsamhällen i utveckling av nya verksamheter Lokalt genom att aktivera näringslivet inför byggfasen Regionalt genom att skapa samverkan för utveckling av produkter kring vindkraften. Aktuellt – januari 2022 Innovationsnod […]