27 april: Räcker elen?

Elstolpe

Den 27 april arrangeras en digital regional konferens om elförsörjningen i Dalarna. Vid konferensen kommer en studie att presenteras som visar scenarier för framtida elanvändning och vad det betyder för de lokala och regionala elnäten i Dalarna. Här finns hela programmet publicerat: Program Räcker elen Studien har gjorts av Dalarnas elnätbolag i samarbete med näringsliv […]