Planera för solcellsparker

Bild som visar en stor solcellspark på en åker

Intresset för solcellsparker ökar snabbt, även i Dalarna. För att kunna hantera förfrågningar och ha en bra planering kring solcellsparker arrangerades den 28 april ett webinarium.  Målgruppen var samhällsplanerare, energirådgivare, näringslivsutvecklare m fl på regional och kommunal nivå. Webinariet anordnades av Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna och SOLVE (Solelforskningscentrum i Sverige, där Högskolan Dalarna ingår). PROGRAM […]

Mall för upphandling av solel-anläggning, tekniska beskrivning

Ett tak med solceller på

Allt fler väljer att investera i solenergi, men det kan vara svårt att göra en bra upphandling om man inte vet vilka tekniska krav som bör ställas. Därför har ett underlag för teknisk beskrivning tagits fram som fritt kan användas av den som vill. Beskrivningen baseras på erfarenheter från Ludvika kommun som beslutat att satsa […]

Solmässan – en succé

Logotyp Dalarnas solmässa

Solelmässan den 4 mars 2020 blev en succé med nära 700 besökare från företag, fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, hushåll och leverantörer. Ett 20-tal utställare visade upp elproduktion, batterilager, elbilsladdning och elbilar. Under dagen pågick även ett seminarium om solel med föreläsningar inom olika teman. Dessa föreläsningar kan du ta del av här i efterhand: Högskolan – montagesystem […]