Planera för solcellsparker

Bild som visar en stor solcellspark på en åker

Intresset för solcellsparker ökar snabbt, även i Dalarna. För att kunna hantera förfrågningar och ha en bra planering kring solcellsparker arrangerades den 28 april ett webinarium. 

Målgruppen var samhällsplanerare, energirådgivare, näringslivsutvecklare m fl på regional och kommunal nivå. Webinariet anordnades av Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna och SOLVE (Solelforskningscentrum i Sverige, där Högskolan Dalarna ingår).

PROGRAM

10.00 Introduktion
Utvecklingen för solenergi, Amelia Oller Westerberg, Becquerel Sweden, SOLVE

10.20 Planera för solcellsparker
Marktyper för solcellsparker, Erik Eliasson, Länsstyrelsen Skåne
Kartlägga möjliga platser för solcellsparker, Oskar Lindberg, SOLVE

10.50 Prövning och tillstånd för solcellsparker
Erfarenheter från prövningsprocessen från Skåne? Aktuella domar.
Charlotte Jönsson, Länsstyrelsen Skåne

 

11.20 Diskussion.
– Vilka underlag och vägledningar behöver vi?
– Hur planeras det i nuläget? Lärdomar och erfarenheter. Kommunrunda.
– Hur jobbar vi vidare med planering för solenergi?