Ett resurseffektivt och cirkulärt Dalarna – Ny rapport!

Hur kan vi bli mer effektiva med resurser och övergå till en mer cirkulär ekonomi i Dalarna? Det kartläggs i den nya rapporten ”Ett resurseffektivt och cirkulärt Dalarna”.

–Cirkulär ekonomi är ett prioriterat område, både i Dalastrategin och för den regionala utvecklingsfonden. Det är oerhört viktigt att konkretisera vad vi kan och bör fokusera på i Dalarna för att slösa mindre på våra resurser, säger Marit Ragnarsson, processledare för Energiintelligent Dalarna. 

I stället för att tillverka, köpa och slänga produkter utnyttjar man allt som tillverkats så länge det går i en cirkulär ekonomi. Att i första hand använda återvunna resurser vid tillverkning av nya produkter, att tillverka för långa livslängder och att återbruka mer är viktiga områden, liksom att samla in för återvinning när en sak inte längre kan användas.

I rapporten ”Ett resurseffektivt och cirkulärt Dalarna” analyserar länsstyrelsen råvaruförsörjning, design, tillverkning, distribution, användning, återbruk, insamling, materialåtervinning, energiutvinning och restflöden. De material som har studerats är textilier, plast, byggmaterial, metaller, massor, avloppsslam, matrester, biorester och restvärme.

–För varje flöde kartlägger vi vilka åtgärder vi kan göra för att bli mer cirkulära i Dalarna. Rapporten innehåller även ett kapitel om en mer hållbar konsumtion. Här finns det mycket att göra, säger Marit Ragnarsson.

Runt 600 personer har deltagit i olika seminarier och tankesmedjor i arbetet med rapporten som tagits fram samordnat med DalaAvfalls förslag till nya kommunala kretsloppsplaner.