Vindkraftarena Dalarna

Bild som v

Länsstyrelsen Dalarna har fått finansiering från Energimyndigheten för att driva projektet Innovationsnod vindkraft. Som ett resultat av projektet har Vindkraftarena Dalarna bildats –  en samlande kraft  för att skapa mervärden för företag och befolkning i Dalarna där vindkraftsparker byggs. Vindkraftarena Dalarna startades i januari 2023 och är resultat av ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Dalarna, […]

Ett resurseffektivt och cirkulärt Dalarna – Ny rapport!

Hur kan vi bli mer effektiva med resurser och övergå till en mer cirkulär ekonomi i Dalarna? Det kartläggs i den nya rapporten ”Ett resurseffektivt och cirkulärt Dalarna”. –Cirkulär ekonomi är ett prioriterat område, både i Dalastrategin och för den regionala utvecklingsfonden. Det är oerhört viktigt att konkretisera vad vi kan och bör fokusera på […]

Bioråvaran en viktig pusselbit i energi- och klimatomställningen

Bioråvarorna och dess restströmmar har en viktig roll att spela i Dalarnas energi- och klimatomställning. Det är en slutsats från den förstudie som under 2022 undersökte tillgång, behov och möjliga utvecklingspotential för restströmmar av bioråvara från Dalarna. Dalarna har stora tillgångar på restströmmar i form av bark och spån och enligt Skogsstyrelsens rekommendationer skulle även […]