Vindkraftarena Dalarna

Bild som v
Leverantörsnod DalaVindkraft – förenklar kontakten mellan vindkraftbyggare och lokala leverantörer.

Länsstyrelsen Dalarna har fått finansiering från Energimyndigheten för att driva projektet Innovationsnod vindkraft. Som ett resultat av projektet har Vindkraftarena Dalarna bildats –  en samlande kraft  för att skapa mervärden för företag och befolkning i Dalarna där vindkraftsparker byggs.

Vindkraftarena Dalarna startades i januari 2023 och är resultat av ett samarbete mellan Länsstyrelsen, Region Dalarna, intresseorganisationen Hela Sverige Dalarna och det regionala utvecklingsbolaget Samarkand2015. Vindkraftsarenan utgörs i ett första skede av utvecklingsområdena Leverantörsnoden Dalavindkraft, Bygdeprocesser och Vindpark Dalarna.

Lär dig mer om hur en vindkraftpark blir till. Ladda ner pdf här.

Leverantörsnoden Dalavindkraft

Företagare som vill vara med och leverera till vindkraftsparker som byggs i Dalarna kan registrera sig på den digitala plattformen Leverantörsnod DalaVindKraft. Där kan man välja vilka vindkraftsparker man vill leverera till, och även ange vilka tjänster man erbjuder.

– När det finns ett beslut om bygga vindkraft, vill vi kunna underlätta för lokala företag att hitta affärsmöjligheter. På den här plattformen kan företag registrera sig som leverantörer till alla vindkraftsprojekt som just nu byggs i Dalarna, säger Patricia Magnell, Samarkand2015, som är ansvarig för utvecklingen och drift av plattformen. Samarkand2015 bistår även kommuner att aktivera näringslivet kring pågående vindkraftsetableringar. 

Läs mer om leverantörsnoden här: DalaVindkraft (samarkand2015.com)
Läs även mer om leverantörsplattformen här: Översikt (umigo.se)

Bygdeprocesser

Som neutral aktör har Intresseorganisationen Hela Sverige Dalarna under projekttiden byggt upp en funktion som ger lokalbefolkningen möjlighet att diskutera vindkraft med en oberoende part och få information om rättigheter och möjligheter i samband med vindkraftsetableringar.

En process för tidig dialog och tidig information om vindkraft tillsammans med kommunen och ett 20 stegs program för en smidig process om bygdemedel har tagits fram. Hela Sverige Dalarna kan även erbjuda intresserade bygder vägledning och processledning i tidig dialog med kommuner och vindkraftsbolag. Just nu söker Vindkraftarena Dalarna finansiering för att kunna erbjuda dessa tjänster till låga kostnader.

Kontakta Hela Sverige Dalarna här: Hela Sverige
Ladda ner: Metodhandboken om bygdemedel.
Ladda ner: Metodhanboken om bygdeprocesser.

Vindpark Dalarna

Länsstyrelsen Dalarna, Region Dalarna samt Vindkraftsbolagen SR-Energy och Dalavind AB håller på att etablera Sveriges första besökspark för vindkraft på Riskebo vindkraftspark mellan Falun och Hofors. Vindparken gör det möjligt att uppleva vindkraft på nära håll, få information om vindkraft och energiförsörjningen och erbjuder rastplats och grillmöjligheter för hela familjen. Invigning av parken förväntas ske i juni 2023.