Räcker elen? ─ regional konferens om elförsörjning.

Elstolpe

Den 27 april 2021 samlades cirka 280 deltagare till den digitala regionala konferensen om elförsörjningen i Dalarna.

Vid konferensen presenterades en nulägesanalys av elnäten , elanvändning, effektbalans mm tillsammans med scenarier för framtida elanvändning och vad det betyder för de lokala och regionala elnäten i Dalarna. Rapporten innehåller även den färdplan som aktörerna enats om, med prioriterade åtgärder för att möta utmaningarna.

För att nå beslutade energi- och klimatmål, så behöver många verksamheter växla över från fossil energi till el. Den ökade elektrifieringen gör att elanvändningen kommer att öka kraftigt. Om elektrifieringen ska lyckas, så krävs att elbranschen går före och gör den möjlig genom tillräcklig kapacitet i elnäten och i leveransen av trygg konkurrenskraftig el. Utmaningarna är många, inte minst att klara större effekttoppar.

Studien har gjorts av Dalarnas elnätbolag i samarbete med näringsliv och regionala utvecklingsaktörer. Arbetet har samordnats av länsstyrelsen.

Vid konferensen medverkade beslutsfattare för att ge sin syn på frågan, bland annat Landshövding Ylva Thörn, energiminister Anders Ygeman, Birgitta Sacrédeus från Region Dalarna, Nicklas Lundaahl från Dala Vind, Lars Isacsson kommunalråd Avesta kommun, Per Dahlberg Falu Energi & Vatten, Per Selldén Ellevio samt Antti Vainio Mellansvenska Handelskammaren.

Här finns hela programmet: Program Räcker elen
Kontaktperson: marit.ragnarsson@lansstyrelsen.se

Här publiceras rapporten och dokumentation från konferensen.