Regional analys vindkraft Dalarna

Vilka förutsättningar finns för att bygga ut vindkraften i Dalarna? Det ska Länsstyrelsen i Dalarnas län nu kartlägga, på uppdrag av Energimyndigheten. Dalarna är tillsammans med Värmland piloter i ett arbete som ska resultera i ett kartmaterial, där tänkbara områden för vindkraft föreslås och beskrivs. Materialet kan användas av kommunerna i planeringen av vindkraft. Arbetet […]

Ny plattform för leverantörer till vindkraft

Ny plattform för leverantörer till vindkraft Bilden visar pågående vindkraftsprojekt i Dalarna. Länsstyrelsen Dalarna har fått finansiering från Energimyndigheten för att driva projektet Innovationsnod vindkraft.  – När det finns ett beslut om bygga vindkraft, vill vi kunna underlätta för lokala företag att hitta affärsmöjligheter. På den här plattformen kan företag registrera sig som leverantörer till alla […]

Ny plattform för leverantörer till vindkraft

Vindsnurra över några grantoppar. Himlen bakom är blå.

Länsstyrelsen Dalarna har fått finansiering från Energimyndigheten för att driva projektet Innovationsnod vindkraft. Tillsammans med Region Dalarna, Hela Sverige Dalarna och det regionala utvecklingsbolaget Samarkand2015 vill man stimulera insatser som skapar mervärden lokalt för företag och befolkning där vindkraftsparker byggs. – Vi tar inte ställning för eller emot vindkraft, men när det väl finns ett […]

Hållbar vindkraft i Dalarna

Hållbar vindkraft i Dalarna Projektet Hållbar vindkraft i Dalarna drevs av Länsstyrelsen i Dalarnas län och samlade olika intressen för att diskutera vägen fram för hållbar vindkraft i Dalarna. Projektet pågick mellan januari 2019 och oktober 2020 och finansierades av Energimyndigheten. Målet var att öka förståelsen för behovet av mer vindkraft och att ta fram […]